Quy định và hình thức thanh toán

  1. Thanh toán qua thẻ ATM nội địa
  • Thẻ ATM/ nội địa là thẻ thanh toán trả trước do các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán
  • Thẻ của khách hàng phải đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc dịch vụ của Internet banking
  • Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo do hệ thống gửi về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ)
  • Danh sách ngân hàng chấp nhận thanh toán:…
  1. Thanh toán qua thẻ quốc tế: Visa/ Master/JCB

- Thẻ tín dụng/ghi nợ Visa, Mastercard, JCB của ngân hàng trong nước phát hành

- Thẻ của khách hàng phải đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc dịch vụ của Internet banking

- Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo do hệ thống gửi về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ)

- Tùy quy định của ngân hàng mà mã giảm giá của Ticketspace có thể áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi của ngân hàng hay không.