| |

2020-11-28 10:00:00.000

HỘI-ĐỒNG-HỘI 2020

Hoa Lư Stadium - 2 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1, TPHCM

10:00

2020-02-01 15:00:00.000

WINNER CROSS TOUR in HO CHI MINH

S.E.C.C (SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER)

15h00

2019-07-13 10:00:00.000

AQUA LEAGUE 2019

COCOBAY, Hoa Hai ward, Ngu Hanh Son dist., Da Nang city, Vietnam

10h00

2019-12-14 18:00:00.000

Spark live concert SOHYANG in Vietnam

LAN ANH Music Center, 291 Cach Mang Thang 8, ward 12, dist. 10, Ho Chi Minh city

18h00

2019-05-25 15:00:00.000

Crazy Water Festival

Hoa Lu Stadium, Dist.1, Ho Chi Minh city, Vietnam

15h

2020-11-07 19:00:00.000

Show Nhỏ - Vòng Tròn Kết Nối

Hội trường 903, Đại học Hoa Sen - Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP HCM

19:00

2020-11-28 10:00:00.000

HỘI-ĐỒNG-HỘI 2020

Hoa Lư Stadium - 2 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q1, TPHCM

10:00

2020-02-01 15:00:00.000

WINNER CROSS TOUR in HO CHI MINH

S.E.C.C (SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER)

15h00

2019-07-13 10:00:00.000

AQUA LEAGUE 2019

COCOBAY, Hoa Hai ward, Ngu Hanh Son dist., Da Nang city, Vietnam

10h00

2019-12-14 18:00:00.000

Spark live concert SOHYANG in Vietnam

LAN ANH Music Center, 291 Cach Mang Thang 8, ward 12, dist. 10, Ho Chi Minh city

18h00

2019-05-25 15:00:00.000

Crazy Water Festival

Hoa Lu Stadium, Dist.1, Ho Chi Minh city, Vietnam

15h

2020-11-07 19:00:00.000

Show Nhỏ - Vòng Tròn Kết Nối

Hội trường 903, Đại học Hoa Sen - Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP HCM

19:00

Ticketspace là gì?

Ticket Space, nền tảng vé điện tử sở hữu bởi công ty CP DV và Công nghệ TICKETSPACE được thiết kế với mục đích cung cấp cho quý khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi một dịch vụ tiện lợi và hiệu quả về chi phí cho các yêu cầu bán vé trực tuyến.

TICKET SPACE