FAQ

Đầu tiên, bạn chọn sự kiện mà bạn muốn tham gia trên website, chọn nút "Đặt vé ngay" ở bên trái, chọn số lượng vé, trả lời các câu hỏi được yêu cầu từ Ban tổ chức, điền thông tin thanh toán, chọn phương tiện thanh toán và thanh toán
Bước đầu tiên là đăng ký một tài khoản và sau đó chọn "Tạo sự kiện", tiếp theo vui lòng điền vào những thông tin cần thiết. Bạn có thể thêm hình ảnh, đường dẫn videos trên youtube vào trang sự kiện của bạn, điền ngày bắt đầu và kết thúc bán vé, giá vé, loại vé, tạo mẫu đơn để những người mua vé có thể thắc mắc và được giải đáp khi mua vé....
Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu tài khoản, vui lòng click vào "quên mật khẩu" ở form đăng nhập và điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận một email và một link để tái thiết lập mật khẩu.